• + پرتال خصوصی برای شرکت و نام تجاری شما
  • + سازگار با هویت شرکت شما
  • + پرداخت مستقیم آنلاین و یا با گزینه خرید اعتباری
  • + انتخاب محصول بدون هزینه های انبار
  • + میتوانید 1 محصول و یا 1000 محصول سفارش دهید
  • + حمل بار در 24 ساعت بیان از 1 قطعه؛ چاپ آرم ویژه با شروع از 100 قطعه
  • + ذخیره سازی لجستیک و تحویل ردیابی همه از یک مرکز
  • + تحویل در 48 ساعت
  • + صرفه جویی در زمان
  • + ارائه کیفیت استاندارد در چاپ

برای اطلاعات بیشتر:info@parspadash.com